iqro

Allah mengulangi kata al-qari’ah itu adalah untuk menggambarkan kedahsyatan hari Kiamat itu, seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan contoh untuk al-qari’ah itu. Bagaimana pun mengkhayalkannya, al-qari’ah lebih hebat dari itu.

Komentar di sini

Your email address will not be published. Required fields are marked *