innallāha lā yakhfā ‘alaihi syai`un fil-arḍi wa lā fis-samā`